Copyright 2021 - Erasmus Office IHU Sindos

Διαδικασίες Συμμετοχής

Διαδικασία Κατάθεσης Δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ERASMUS+

Όλα τα έντυπα που χρειάζεστε είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus.

Πριν την Αναχώρηση

Κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος θα διεξαχθεί συνέντευξη κατά την οποία θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμπληρωμένη ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Καθηγητή Erasmus του τμήματός σας και από εσάς με μία φωτογραφία
 • 1 (τουλάχιστον) Πιστοποιητικό γνώσης Ξένης Γλώσσας
 • 1 Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας (από το Πυθία)
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Με την επιλογή σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα, μετά από σχετική επικοινωνία, θα πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο Erasmus εντός των σημειωμένων ημερομηνιών:

 • Επιστολή Αποδοχής από τον φορέα υποδοχής όπου θα αναγράφονται καθαρά οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης
 • 1 φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Learning Agreement υπογεγραμμένο από τον φορέα στον οποίο θα μετακινηθείτε, τον υπεύθυνο Καθηγητή Erasmus του τμήματός σας και από εσάς
 • Σύμβαση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά με Ελληνικά γράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΑ και BOLD
 • 1 Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
 • 2 Φωτοτυπίες πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας (συνίσταται η Τρ. Πειραιώς με την οποία συνεργάζεται το ΑΤΕΙΘ)
 • 2 Πρωτότυπες Δηλώσεις Ατομικών Στοιχείων σπουδαστή

Επιπρόσθετα:

 • Οι φοιτητές που πρόκειται να κάνουν πρακτική/after placement (όχι Σπουδές) μέσω Erasmus, θα πρέπει να κάνουν ιδιωτική ασφάλεια για Αστική Ευθύνη και Προσωπικό Ατύχημα.
 • ΌΛΟΙ οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάνει Ευρωπαϊκή Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.).
 • Οι φοιτητές που δικαιούνται επιπρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να καταθέσουν εκκαθαριστικό εφορίας (οικογενειακό και προσωπικό, αν υπάρχει) και έντυπο πολυτεκνίας (αν υφίσταται).
 • Τα δικαιολογητικά για την αναχώρησή σας, θα πρέπει να κατατίθενται στο Γραφείο Erasmus εντός των σημειωμένων ημερομηνιών και όχι αργότερα από ΔΥΟ μήνες πριν την αναχώρηση σας, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος ERASMUS

Μόλις φτάσετε, θα πρέπει να μας στείλετε μία Βεβαίωση Άφιξης (Certificate of Arrival) το οποίο αυστηρά θα έχει τις ίδιες ημερομηνίες που θα αναγράφει η σύμβασή σας.

Εάν προκύψει αλλαγή στο Learning Agreement κατά την διάρκεια της κινητικότητας σας πρέπει να μας σταλεί άμεσα με όλες τις υπογραφές (από τον φορέα που έχετε τοποθετηθεί, τον υπεύθυνο Καθηγητή Erasmus του τμήματός σας και από εσάς)

 

Κατόπιν επιστροφής
 • Για μετακίνηση για Σπουδές: Αναλυτική βαθμολογία με επιτυχή παρακολούθηση σε τουλάχιστον 50% των δηλωμένων μαθημάτων (Transcript of Records).
 • Βεβαίωση από το φορέα υποδοχής, με ακριβείς ημερομηνίες, περιγραφή δραστηριότηταςυπογραφές και σφραγίδες (Traineeship Certificate/Certificate of Attendance) αυτό ισχύει και για τους φοιτητές που πηγαίνουν για πρακτική άσκηση.
 • Υποχρεωτική συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (Mobility Agreement) το οποίο σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την τελευταία ημέρα των σπουδών/πρακτικής σας.

 

Πλατφόρμα OLS
Πριν την αναχώρηση σας και αφού έχετε υπογράψει την Σύμβαση κινητικότητας σας θα πρέπει να σας σταλεί από το γραφείο μας το OLS test.
Η συγκεκριμένη διαδικασία αναγράφεται στη Σύμβαση σας και αφορά ένα τεστ που πρέπει να σας γίνει, ώστε να ξέρουμε το ακριβές επίπεδό σας, στην γλώσσα που εσείς επιθυμείτε.
Η διαδικασία αυτή ξεκινάει αφού σας σταλεί στο email σας το απαραίτητο τεστ και τελειώνει με ένα δεύτερο τεστ ξανά στο email που μας έχετε δηλώσει στο τέλος της κινητικότητας σας.
Επιπλέον, σε εκείνους που το πρώτο τεστ φέρει αποτελέσματα επιπέδου από Β2 και ανώτερο, δίνεται η ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα σε όποια γλώσσα επιθυμούν.
Και τα δύο τεστ είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους φοιτητές είτε πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές, είτε για πρακτική άσκηση.

Είναι σημαντικό για όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν να παρευρίσκονται σε ενημερώσεις που γίνονται είτε από το γραφείο Erasmus, είτε από τα Τμήματα τους και να είναι σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές του εκάστοτε Τμήματος πριν προσκομίσουν τα έγγραφα τους στο Γραφείο μας.
Παρακαλείστε να κάνετε Like” στην σελίδα μας στο Facebook για να σας παρέχεται επιπλέον και άμεση ενημέρωση για οτιδήποτε προκύψει.

 

Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες
Για τους φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τα εκκαθαριστικά σημειώματα με βάση την ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους:
 1. Εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν έχει ατομική φορολογική δήλωση υποχρεούται να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.
 2. Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος από την οικογενειακή φορολογική δήλωση λαμβάνουμε υπόψη τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας όπως προκύπτει από τους κωδικούς 003 και 004 του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειας.
 3. Εάν στο οικογενειακό εκκαθαριστικό δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ του φοιτητή, λαμβάνεται υπόψη μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του φοιτητή (ατομικό εκκαθαριστικό). Σημειώνεται ότι εάν δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος και δεν προσκομίσει και εκκαθαριστικό με βάση την ατομική φορολογική δήλωση τότε δε δικαιούται πρόσθετης επιχορήγησης.
 4. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και δεν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού στον έναν γονέα, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα και των δύο γονέων με βάση τα επιμέρους εκκαθαριστικά. Σημειώνεται ότι εφόσον ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση με τον/την νέο/α σύζυγο, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη συνολικά και για τους δύο διαζευγμένους γονείς.
 5. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού στον έναν γονέα, τότε λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί. Στην περίπτωση που ο γονέας έχει παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον/την νέο/α σύζυγο τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη που περιλαμβάνονται στη δήλωση του γονέα.Για τους φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, απαιτείται μόνο το εκκαθαριστικό σημείωμα με βάση την ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους:

 1. Στην περίπτωση των φοιτητών όπου κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την πρόσθετη επιχορήγηση, έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τότε θα λαμβάνεται υπόψη το πιο πρόσφατο εκδοθέν εκκαθαριστικό ανεξάρτητα αν είχε μικρότερη ηλικία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
 2. Εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν έχει υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση δεν δικαιούται πρόσθετης επιχορήγησης.

Αναζήτηση/Search

f t g m

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)
Γραφείο Erasmus
Κτήριο Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας-Μαιευτικής,
1ος Όροφος

Τ.Θ. 141

57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. Voice/Fax Data:

(+30) 2310 013709, 712

Contact email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International Relations Office
Building of the Department of Early Childhood Care & Education, 1st floor
International Hellenic University - Alexander Campus (former ATEITh)
P.O. Box 141, 57400 Sindos, Thessaloniki, Greece