Copyright 2021 - Erasmus Office IHU Sindos

Κινητικότητα Προσωπικού

Η Κινητικότητα Προσωπικού ομαδοποιείται σε δύο δράσεις:

Τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 • Η κλασσική δράση της κινητικότηττας των καθηγητών (TS), η οποία υπάρχει από το 1987, θα αποκαλείται

"Κινητικότητα για Διδασκαλία" (mobility for teaching assignments)

 • Οι άλλες μορφές κινητικότητας διδακτικού και λοιπού προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του προσωπικού των επιχειρήσεων, θα αποκαλείται

Κινητικότητα για Επιμόρφωση Προσωπικού" (mobility for staff training)

 

Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζεται η βασική διαφορά του περιεχομένου αυτών των μορφών κινητικότητας: στο κλασσικό TS η κύρια δραστηριότητα είναι "η παράδοση διδασκαλίας", ακόμη και εάν στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας μπορεί να υπάρξουν και άλλες δραστηριότητες. Στον νέο τύπο κινητικότητας η κύρια δραστηριότητα είναι η επιμόρφωση ή και η κατάρτιση. Το προσωπικό του Ιδρύματος είναι υποκείμενο ή αντικείμενο της επιμόρφωσης, είτε επιμορφώνει είτε επιμορφώνεται.

 

Κινητικότητα Προσωπικού Για Διδασκαλία   & Διμερείς Συμφωνίες

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Για τη δραστηριότητα της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων

 • Πριν τη μετακίνηση τους οι διδάσκοντες πρέπει να υποβάλου στο γραφείο Erasmus το έντυπο Teaching Assignment συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής και απο το Ίδρυμα Προέλευσης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ)

 • Το μάθημα ή τα μαθήματα που θα διδαχθούν να αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, η διδασκαλία να έχει ουσιαστική χρονική διάρκεια και να συνεισφέρει σε μάθημα που αξιολογείται ως προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου

 • Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος παράδοσης διδασκαλίας να είναι 8 ώρες ανά εβδομάδα, και η μέγιστη διάρκεια να είναι 6 εβδομάδες

Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού που πρόκειται να μετακινηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης/ Erasmus υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus" τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πριν την αναχώρησή του προς το Ίδρυμα του εξωτερικού (και εφόσον υπάρχει διμερής συμφωνία):

 • Teaching Assignment από το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής. Συμπληρωμένο το έντυπο "Αίτηση Υποψηφίου"

 • Συμπληρωμένο το έντυπο "Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού"

Με την επιστροφή του από το Ίδρυμα του εξωτερικού, ο διακινούμενος διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus" του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης συμπληρωμένα τα εξής έντυπα:

 • Το έντυπο "Έκθεση Διδακτικού Προσωπικού"

 • Βεβαίωση διδασκαλίας από το Ίδρυμα Υποδοχής όπου να αναγράφεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποίησε ο διδάσκων

 • Εντολή Μετακίνησης από την Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης

 

 Υποτροφία

Καθορισμός ύψους ατομικής υποτροφίας διδακτικού προσωπικού.

Το ποσό της εβδομαδιαίας οικονομικής ενίσχυσης για το διδακτικό προσωπικό ορίζεται παρακάτω:

Επιχορήγηση καθηγητή για διδασκαλία ανά χώρα υποδοχής

 

 Προτεραιότητες - Στόχοι

Προτεραιότητα δίνεται σε εργασίες στο πλαίσιο της κινητικότητας οι οποίες:

Θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού

 • Θα χρησιμοποιηθούν για την εδραίωση και την επέκταση των δεσμών μεταξύ τμημάτων και σχολών και για την προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου αποστολής και του πανεπιστημίου υποδοχής

Προκειμένου, να μεταβούν στο εξωτερικό όσο το δυνατόν περισσότεροι διδάσκοντες, δίνεται προτεραιότητα σε όσους επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Στόχος των κοινοτικών υποτροφιών είναι η συμβολή στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η διδασκαλία στο εξωτερικό.

Ο αριθμός των υποτροφιών κινητικότητας που χορηγούνται στα μέλη του διδακτικού προσωπικού από τις εθνικές μονάδες συντονισμού εξαρτάται από παράγοντες όπως:

 • Ο αριθμός των εξερχόμενων διδασκόντων, ο οποίος δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη θεσμικής σύμβασης των πανεπιστημίων

 • Η διάρκεια του προς χρηματοδότηση διδακτικού έργου

 • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός

 • Η ισόρροπη ροή διδασκόντων μεταξύ των χωρών και των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων

 • Η διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές.

Κινητικότητα Για Επιμόρφωση Προσωπικού

Υπάρχουν δύο δυνατότητες για την Κινητικότητα Για Επιμόρφωση Προσωπικού, είναι οι ακόλουθες:

 • Το προσωπικό του Ιδρύματος μεταβαίνει σε επιχείρηση και το αντίστροφο. Σκοπός είναι η μάθηση μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας ή γνώσεων και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες μπορεί να διαφοροποιούνται: σεμινάρια, εργαστήρια, μαθήματα και συνέδρια, περίοδοι πρακτικής άσκησης, μικρής διάρκειας αποσπάσεις κ.α.

 • Το προσωπικό του Ιδρύματος μεταβαίνει σε άλλο Ίδρυμα. Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων μέσω της εμπειρίας και της καλής πρακτικής ενός Ιδρύματος-εταίρου και η βελτίωση των δεξιoτήτων εργασίας. Οι δραστηριότητες θα συνίστανται σε μικρής διάρκειας παραμονή στο Ίδρυμα-εταίρο, η οποία θα μπορούσε να αποκαλείται: μικρή περίοδος απόσπασης, επίσκεψη μελέτης κ.α.

Η επιλογή θα γίνεται από το Ίδρυμα προέλευσης όπως και στην περίπτωση του κλασσικού TS. Η μετακίνηση προσωπικού από επιχείρηση σε Ίδρυμα, πραγματοποιείται με πρόσκλήση του Ιδρύματος προς το στέλεχος της επιχείρησης.

Το ποσόν χρηματοδότησης το διαχειρίζεται το Ίδρυμα.

Ο αιτών οφείλει να υποβάλλει ένα

"Πρόγραμμα Εργασίας (Staff training)"

για την περίοδο της κινητικότητας το οποίο θα περιέχει τον σκοπό και τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο πλαίσιο της μάθησης ή κατάρτισης, οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν και, ει δυνατόν ένα πρόγραμμα της περιόδου. Το "Πρόγραμμα Εργασίας θα υπογράφεται και από το Ίδρυμα ή επιχείρηση προέλευσης και από το Ίδρυμα ή επιχείρηση υποδοχής.

Τα Ιδρύματα θα είναι υπέυθυνα για την ποιότητα της περιόδου μετακίνησης στο εξωτερικό. Με την επιστροφή του ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει σύντομη έκθεση με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της περιόδου.

Σχετικά με την διάρκεια, ο γενικός κανόνας θα είναι από 1 έως 6 εβδομάδες. Δεδομένου ότι για τα στελέχη των επιχειρήσεων ή και για καθηγητές ή υψηλόβαθμα στελέχη Ιδρυμάτων η απουσία από την εργασία για 1 εβδομάδα είναι πρακτικώς αδύνατη, θα επιτραπούν και μικρότερης διάρκειας μετακινήσεις. Σε παρόμοιες περιπτώσεις τα Ιδρύματα θα αιτιολογήσουν τη μικρότερη διάρκεια.

Επιχορήγηση προσωπικού για επιμόρφωση ανά χώρα υποδοχής

Αναζήτηση/Search

f t g m

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)
Γραφείο Erasmus
Κτήριο Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας-Μαιευτικής,
1ος Όροφος

Τ.Θ. 141

57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. Voice/Fax Data:

(+30) 2310 013709, 712

Contact email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

International Relations Office
Building of the Department of Early Childhood Care & Education, 1st floor
International Hellenic University - Alexander Campus (former ATEITh)
P.O. Box 141, 57400 Sindos, Thessaloniki, Greece